Wzór umowy do pobrania

Nasza firma współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami dysponującymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w zakresie pełnionych obowiązków.
Osoby z którymi współpracujemy: