Wzór umowy do pobrania

Obsługa administracyjna:

Obsługa księgowo-bankowa:

Obsługa porządkowo-techniczna

Nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości zgodnie ze stosownie zawartymi umowami: